Aicare


Over Aicare

Over Aicare


AiCare is een applicatie die met behulp van intelligente-sensor/video techniek een flexibele oplossing kan bieden om de kwaliteit in de zorg te verhogen zonder extra kosten of FTE’s. Deze applicatie is er op gericht om het personeel binnen de zorg te ondersteunen en de veiligheid van de patient of cliënt te waarborgen. Belangrijk hierbij zijn de onderstaande uitgangspunten:

Voor de Zorgverleners:
  • Meer tijd voor kwalitatieve zorg
  • Periodiek contact blijven houden met cliënten
  • Overzicht houden
Voor de Cliënten:
  • Betere nachtrust
  • Periodiek contact blijven houden met zorgverleners
  • Behoud van bewegingsvrijheid en privacy.

Analytics


Indien de slimme sensor(en) een vooraf gedefinieerde triggering zien, bijvoorbeeld “cliënt is onrustig in bed” dan kan dit als gebeurtenis (melding aan zorgpersoneel) of als alarm worden doorgegeven. De kracht van Aicare is dat alle gebeurtenissen en/of alarmen een connectie met elkaar hebben en dit in relatie tot de tijd.

De analyse van bewegingen wordt gedaan door middel van machine learning. Deze techniek is vergelijkbaar met de werking van het menselijk brein (neurale netwerk). Hierbij wordt de Aicare software geleerd wat er in beeld wordt gebracht. Aicare herkent hierbij bijvoorbeeld een bed, een persoon en of deze staat, zit of valt. Maar ook detectie van meerdere personen op een kamer. Deze analyse techniek is flexibel, Als men bijvoorbeeld een bed in de kamer verplaatst, zal dat door Aicare zelf worden herkend. Hiervoor is, in tegenstelling tot vergelijkbare systemen, geen menselijk handelen nodig. Het grootste voordeel van deze techniek is de ultra precieze detectie kans. Ongewenste alarmen zijn nagenoeg uitgesloten. Met name de betrouwbare detectie en autonome herkenning van wat er in een ruimte gebeurd maakt Aicare tot een gewenste ondersteuning van het zorgpersoneel, 24 uur per dag, alle dagen van het jaar.

Bijvoorbeeld: “Persoon stapt uit bed persoon gaat naar badkamer/toilet indien persoon niet binnen x minuten uit de badkamer/toilet komt Alarm!”

De verschillende optische detectie methodes werken via Aicare samen om tot de gewenste resultaat te komen. Per kamer is de gewenste configuratie in te regelen. Het configureren van Aicare kan door middel van een vriendelijke gebruikersinterface door het zorgpersoneel zelf worden gedaan. Belangrijk hierbij is dat analyses op basis van machine learning worden gedaan. Aicare herkent zelf een bed, persoon, stoel enz.

Triggers

Triggers


Met Aicare zijn onderstaande triggers te detecteren:

Bed

Onrust in bed
In/uit bed
Langer dan X min uit bed
Zitten op de rand van het bed

Kamer

Kamer verlaten/betreden
Rondlopen (binnen bloktijden)
Inactiviteit
Onrust (staan/zitten)
Vallen of op de grond zitten
Meerdere personen in de kamer
Akoestische alarmering

Badkamer/toilet

In/uit badkamer/toilet
Te lang in deze ruimte

Bij alles geldt dat delen of het geheel van een videobeeld te maskeren zijn. Dit in verband met de privacy.

App

In de zorg worden steeds meer mobiele devices toegepast. Aicare heeft een eigen App waardoor het zorgpersoneel door middel van een push bericht geattendeerd wordt als er een melding plaatsvind. Ook is het mogelijk om via de App de ingeschakelde triggers te wijzigen.

smartphone
smartphone

Neem contact op.


Voor vragen en of advies neem contact met Aivex