Wie is Aivex


Pand

Aivex BV is in 2004 opgericht. Doelstelling hierbij was om een leverancier/fabrikant met toegevoegde waarde te zijn en niet een beveiligingscamera leverancier waar de markt al mee is overspoeld. De opzet was een organisatie met kennis van de beveiligingsmarkt, in combinatie met ICT technologie.

De rode draad van Aivex is intelligentie (Artificial Intelligence, de eerste twee letters van de bedrijfsnaam). De optische intelligentie loopt als een rode draad door het gehele portfolio. Aivex heeft bewezen dat dit een enorme toegevoegde waarde heeft in de videoketen. Vanwege het feit dat het vaak belangrijk is om incidenten live te kunnen bekijken en dat dit nagenoeg onmogelijk is door de vele beveiligingscamera’s, kan techniek dit overnemen.

Toepassingen


Software

De primaire software om videocamera’s slim te maken koopt Aivex in. Hiernaast ontwikkelt Aivex eigen software om de intelligentie met elkaar te combineren tot een uniek eindproduct. Dit intelligent filter wordt toegepast in de verschillende applicaties die Aivex op de markt brengt.

Deze applicaties zijn: Aireco Kentekenregistratie Aicare Intelligent camera sensor technologie speciaal ontwikkeld voor de zorg. Aiview Video management systeem Hiernaast levert Aivex een brede video oplossing opgebouwd uit diverse A-leveranciers. Deze combinatie (camera’s + applicaties) zorgt voor een breed toepassingsgebied in de markten Overheid, Politie/justitie, Retail en zorg.

Kwaliteiten

Aivex onderscheid zich t.o.v. andere organisaties binnen ons marktgebied door een hoge mate van ICT kennis, flexibiliteit, dit samen met een uniek portfolio. Dit is de reden dat Aivex zeer actief is in diverse nichemarkten. Aivex draagt zorg voor het technisch uitwerken van de offertes. Alle installatiewerkzaamheden worden uitbesteed aan een netwerk van installateurs in Nederland. Aivex kan hierbij de rol als hoofd- of onderaannemer invullen. Na installatie zorgt Aivex voor het inregelen en inbedrijfstellen van de geleverde systemen. De technische verantwoordelijkheid van de technische werking ligt altijd bij Aivex.

Service


Datacenter

Aivex maakt gebruik haar eigen datacenter. Binnen het datacenter wordt de NEN ISO/IEC 27001 certificering toegepast. Het betreft hier de certificering voor het gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging met betrekking tot het beheer van klant-, project- en bedrijfsgegevens. Data beheer zal conform deze richtlijnen worden uitgevoerd.

SAAS

Aivex biedt haar klanten een Video Cloud en een ANPR Cloud. Beide oplossingen zijn SaaS oplossingen waarbij de software as a service wordt aangeboden. U koopt dus geen centrale omgeving meer maar betaalt slechts op basis van gebruik.

After Sales

Aivex biedt hierbij een compleet aftersales programma aan waarbij de klant op basis van regie of met een onderhoudscontract 24 uur per dag, alle dagen van het jaar op Aivex kan rekenen.

Monitoring

Het beheercenter van Aivex voldoet aan de EN 50518 deel 1, 2 en 3 certificering van Monitoring en Alarm Receiving Center versie 2013. In dit beheercentrum monitoren wij volgens het proactief beheer concept. Hierbij geeft de apparatuur 24 uur, 7 dagen per week de status door aan Aivex. Hierbij kan zelfs de storingsmelding al doorgegeven worden voordat de storing daadwerkelijk optreedt.